میخوام داد بکشم دوست دارم....

میخوام بگم ولی....

» ۱۳٩۳/۱٢/۱٠ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» ۱۳٩۳/٩/٦ :: ۱۳٩۳/٩/٦
» یه قصه... :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» فکرمیکنی... :: ۱۳٩۳/۸/٢
» کاااااااااااش... :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» من یک دخترم... :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» من دخترم... :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» سلا........... :: ۱۳٩۳/٥/٤
» میبینی؟؟!!.. :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» بکش... :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» یادته؟؟!!! :: ۱۳٩٢/۸/٥
» دوستت دارم :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» سخت ترین کار :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» بازیگرخوبیم. :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» نفسهام درده. :: ۱۳٩٢/٧/٦
» دردهایم :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» فردای بهتر :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» نفرین برتو... :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» بیا بازی کنیم :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» خیانت!؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» دوستت دارم :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» خداحافظ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» میخوای بری؟!برو! :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» بزاربنویسم... :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» دلتنگم... :: ۱۳٩٢/٦/٩
» بوی خاطرات :: ۱۳٩٢/٦/۳
» یعنی منو نخواست؟! :: ۱۳٩٢/٦/٢
» بی وفا :: ۱۳٩٢/٦/٢
» جای بوسه ی تو :: ۱۳٩٢/٦/۱
» سخته :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» دروغ :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» عطرتنت. :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» عشق یک طرفه :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» سرزمین دقایق من :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» یه دنیا غم دارم :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» دلت گرفته!! :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» قفس عشق :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» کاش... :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» خوش به حالت :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» ۱۳٩٢/٥/٢۱ :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» این من هستم... :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» میکذرد... :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» درد :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» نفس :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» دلتنگم. :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» صدای تو. :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» خنجر :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» مرداست. :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» ازم نپرس... :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» عاشق شده بود. :: ۱۳٩٢/٥/٩
» ازچه بنویسم... :: ۱۳٩٢/٥/٩
» رفت. :: ۱۳٩٢/٥/۸
» خسته ام...! :: ۱۳٩٢/٥/٧
» باران ببار.. :: ۱۳٩٢/٥/٥
» چشم به راه :: ۱۳٩٢/٥/٤
» توبارانی... :: ۱۳٩٢/٥/٢
» غم دل :: ۱۳٩٢/٥/٢
» بیچاره دلم... :: ۱۳٩٢/٥/٢
» خدایا :: ۱۳٩٢/٥/٢
» دوستت دارم :: ۱۳٩٢/٥/٢
» منتظر :: ۱۳٩٢/٥/۱
» زمایر زندگی من.... :: ۱۳٩٢/٥/۱
» عاشق :: ۱۳٩٢/٥/۱
» اغوش گرم :: ۱۳٩٢/٥/۱
» عطرتو :: ۱۳٩٢/٥/۱
» تنهایی.. :: ۱۳٩٢/٥/۱
» یادتو... :: ۱۳٩٢/٥/۱
» خوش به حالت... :: ۱۳٩٢/٥/۱

آخرين مطالب
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» ۱۳٩۳/٩/٦
» ۱۳٩۳/٩/٦
» ۱۳٩۳/۸/۱٥
» بدون شرح
» به سلامتی...
» یه قصه...
» فکرمیکنی...
» کاااااااااااش...

Design By : RoozGozar.com