فک میکردم.

فکــر می کــردم
در قلب تــ ـــ ـــو
محکومم به حبــس ابد !
به یکبــاره جــا خــوردم…
وقـــتی
زندان بان برســـرم فریاد زد:
هــی..
تــو
آزادی!
.
و صـــدای گامهای غریبه ای که به سلـول من می آمـــد

/ 8 نظر / 12 بازدید
آرزو

عالي بود نيلوفرجان

هستي

دیگر نه "شلوار پاره" نشانه ے "فقر" است .... نه "سکــوت" علامت "رضــایت".... دنــیـــــــــــــــاے غـــریـبـیــست ارزشـــــــــــها "عـــــــــــــــــــوض" شـده اند و "عـــــوضــــــــــے هــا"، بــا ارزش....

mohammadreza277

نوازشگر خوبي نبودي! سفيد شده تار مويي را كه قسم خوردي با دنيا عوضش نميكني!

علی فلسفی

هم چنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من است روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست