نفسهام درده.

هـــــــر نفـــس ،

درد اســـت که میکشـــم !!!

ای کــاش یا بـــــــــــودی ،

یـــــا اصـــلا نبودی !!!

ایـــــن که هســـتی

و کنــــارم نیســــتی …

دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد

 

 

/ 16 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساناز

درتمام لحظه هایم تکرارمیشوی.... اماتکراری نمیشوی[چشمک] خیلی قشنگ بودنیلوفرجون[قلب]

سهیل

چشمانم را باز میکنم و تو نیستی. این بیرحمانه ترین اتفاق هر روزم است. زیبا بود گلم

سید سجاد علوی حجازی

بفــــــهم بی انصــــــاف بفــــــهم که دریای غم ساحل ندارد.. ولی تو که هستی دنیا ساحل نجات میشود

taha

غربت را نباید در شهری غریب یا در گم شدن لحظه های آشنا جستجو کرد ، هر وفت عزیزت نگاهش رو به یه غریبه تعارف کرد تو غریبی.

رهاراد

باد تنهاست وهرچه را بیشتر می خواهد بیشتر از خود دور میکند

کمال

این قاعده ی بازی است.... اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ... باختنت حتمی است !!

کورش

همین در ظاهردوریها ست که دل ها ره به هم نزدیک می کنه و قدرها رو دونستنی تر می کنه[قلب]

MLD

[لبخند] slm khaste nabashi siteton aliye vaghean damet garm omid varam moAfagh bashi to karet