توچرا؟؟!!

بـــاد آورده را بــــاد مــی بــــرد ، قــبـول !!!
اما تو که با پاهای خودت آمده بودی ، چرا ؟!

/ 8 نظر / 15 بازدید
LoverOnly

سلام وب نازی داری بهم سر بزن

نفرت از عشق

اره... با پای خودش اومد و حالا باید برم عروسیشو با یه غریبه ببینم.... بیا وبم...

ساده لوح

بیا به وبم[گل]

کورش

البته توی باد و طوفان اگه آدم با پای خودش هم بیاد آدم و کلا باد می بره آدمش باید ثابت قدم باشه نازنین[چشمک]

کمال

پرنده ای که رفت بگذار برود هوای سرد بهانه است ... هوای دیگری به سر دارد

سهیل

واقعا چرا نماندی و غم را برجایت پنهان نهادی

kimiya

خیلی قشنگ بود...[افسوس]مرسی اومدی آجی[گل]

s

یکی میخواد اینو بهش بگه[مغرور]