سلا...........

سلام دوستان عزیزمن برگشتم به جمعتون هنوزتوجمعتون برام جاهست؟؟؟!!!!

خیلی دلم براهمتون خیلی تنگ شده بود.

/ 8 نظر / 19 بازدید
علی

بعله که هست...

مینا

بله جا هست عزیزم خوش اومدی

علی

سلام دوسته گلم خوبی؟خوش اومدی دلم برات تنگ شده بود.[گل]

علی

هیچ دانی نازنینم می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نسیت جز این / مهربانی ، مهربانی ، مهربانی...

سهیل

سلااام...خوش اومدی...خوشحالم که برگشتی[لبخند][گل]

سرمه

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای می خواند ... رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد... و هر دانه برفی ...به اشکی نریخته می ماند.

ساحل

وبت رو دوست داشتم اگه خواستی به وب منم سر بزن[گل]