/ 7 نظر / 27 بازدید
amir

بسیار مطالب زیبایی بود..........لذت برم. موفق باشید[گل]

امیر

بعضی چیزارو نباید آسان از دست داد...[چشمک][گل]

دختر باران

آپم .. بدو بیا ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______________________ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥___________________ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥........____ ۝۝۝۝۝_____ __♥♥♥♥-...-♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.._۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ __♥♥♥---------♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝____ __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥......۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝___ ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝____ ____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝۝_____ __________♥♥♥♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝۝_____ ____________♥♥♥.۝۝۝۝۝۝۝____ _____________♥.۝۝۝۝۝۝._____ _____________♥.۝۝۝۝_________ _____________۝۝۝______________ ____________۝۝______________ __________۝_______________

محمدجواد

وسعت دوست داشتن را اندازه نگیر... زیادش هم کم است، تنها با آن سیراب شو، رشد کن، شکل بگیر، و کامل شو... خود دوست داشتن مهم است، نه زمانش... نه پایداری اش، نه مالکیت، و نه حد و حدود، سرت را بالا کن،نگاه کن... دوست داشتن خدا را ببین... [گل]

تنها

اره قدرشو ندونستم رفت [گریه]

شقایق

ای کاش واقعی نبود اما ممنوعه نبود......... کاش ممنوعه نبود.......

شقایق

ای کاش داشتمش ..حتی اگه بهم دروغ میگفت که دوسم داره... چه فایده داره که واقعیه اما ممنوعست؟وقتی که هیچ وقت بهش نمیرسم....