توبارانی...

تو بارانی من باران پرستم تودریایی من امواج تو هستم اگرروزی بپرسی باز گویم: تو من هستی و من نقش تو هستم

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
عروسک

وبلاگ خوبی داری منم اهل اذربایجانم اما غربی خوشحال میشمبهم سربزنی[چشمک]